Visie EVA interim management
"De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn." (Albert Einstein)”

Wat mag ik verwachten van EVA interim management?
EVA Interim Management is een eenmansbureau dat zich toelegt op interim opdrachten op het gebied van marketing in de breedste zin van het woord. Hierbij valt te denken aan:

1) tijdelijke ondersteuning in geval van onderbemanning (invulling van zwangerschapsverlof, invulling van ‘n periode tussen het werven en de start van een geschikte nieuwe werknemer etc)
2) invulling gedurende de loop van een specifiek marketing gerelateerd project
3) een strategische en daarnaast operationele invulling ten tijden van organisatieveranderingen; meedenken in hoe een nieuwe afdeling / functie opnieuw opgezet zou kunnen worden